ecoline-pionowe
seria 400 seria 600 seria 700 seria 800 seria 1100 seria 1200

PBe15

PBe20

PBKe40

PBe40

PBWe40

PBWe60

PBe60

PBe120

PBe180

PBe250

PBe500
ecoline-poziome
seria 600x800 seria 800x700 seria 1100x780

PBPe120

PBPe200

PBPe300

PBPe350

PBPe500-o

PBPe500-k

PBPe600-o

PBPe600-k
special-line waste-line
do BIG-BAG do puszek do twardych tworzyw do odzieży specjalne wykonanie prasy do śmieci

PBB300

PBPPs500-7,5PBPPs500-15

PBPPs650

PBs700

PBTs250

PBTs640

PBs20s

PS-5

PS-30 do 660/770 l

PS-30 do 1100 l

PBKe40