Wywrotnice do prasokontenerów

 

  • dla standardowych i specjalnych pojemników o pojemności od 120 l do ok. 4 m3
  • wbudowane, stacjonarne, mobilne wywtornice
  • o różnych wysokościach podnoszenia
  • urządzenia podnosząco-uchylne z automatycznym otwieraniem pokrywy

Wbudowana wywrotnica

Stacjonarna wywrotnica

Wywrotnica mobilna

Szeroka gama akcesoriów:

  • Obsługa za pomocą klawiatury elektrycznej
  • Dwustronna krata bezpieczeństwa
  • Kurtyny bezpieczeństwa