Wywrotnice do prasokontenerów

Karty katalogowe

Zalety

 

  • dla standardowych i specjalnych pojemników o pojemności od 120 l do ok. 4 m3
  • wbudowane, stacjonarne, mobilne wywtornice
  • o różnych wysokościach podnoszenia
  • urządzenia podnosząco-uchylne z automatycznym otwieraniem pokrywy

Typy wywrotnic

Wbudowana wywrotnica

  • montowany bezpośrenio na prasokontenerze

Stacjonarna wywrotnica

  • wywrotnica stacjonarna do pracy np. na rampie

Wywrotnica mobilna

Wyposażenie opcjonalne

Szeroka gama akcesoriów:

  • Obsługa za pomocą klawiatury elektrycznej
  • Dwustronna krata bezpieczeństwa
  • Kurtyny bezpieczeństwa