Stacje przeładunkowe

Ze względu na coraz częstsze zamykanie małych składowisk odpadów duże ilości odpadów muszą być transportowane na duże odległości do spalarni, kompostowni i zakładów recyklingu.

Bezpośredni transport przy użyciu pojazdów do odbioru odpadów zwykle wiąże się z znacznymi kosztami z powodu niskiej ładowności i wysokich kosztów personelu. W tym przypadku zastosowanie stacji przeładunkowych może być idealnym rozwiązaniem.

Pozwól nam doradzić!

Z przyjemnością zaoferujemy rozwiązanie dostosowane do twoich indywidualnych wymagań!